[mpm-itk] New member question

Jan Ingvoldstad jani+mpm-itk at ifi.uio.no
Fri Jun 24 11:22:51 CEST 2011


On Thu, 23 Jun 2011 13:41:17 -0500, Alexandr Normuradov <normalex at gmail.com> said:

> is it possible to configure it to handle per user php.ini files?
> through some separate patching?

This is now supported in PHP itself:

http://php.net/manual/en/configuration.file.per-user.php

-- 
brukergrensesnitt n1
1. skille som avskjærer brukeren fra å bruke en gjenstand, ofte en datamaskin.
2. fastsatt og uforanderlig bilde av hvordan en datamaskin kreves brukt.
3. uspiselig abstraksjon over menneskers utilstrekkelighet.More information about the mpm-itk mailing list